NODE Farm

NODE Farm

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

NODE Farm

 
 

Vertikal, Hydroponisk odling i container

 
  
NODE Farm ska producera och sälja hållbara härodlade ekologiska microgreens. Vi använder oss av slutna och kontrollerade vertikala odlingssystem i urbana miljöer. Det tillåter oss att optimera odlingsprocessen och minimera behovet av transport vilket ger våra kunder hållbara, färska och näringsrika microgreens av högsta kvalité. Node Farm är en innovativ Stockholmsbaserad startup som ska erbjuda urbana agrikulturtjänster till restauranger, hotell, matvarubutiker och grossister i närområdet. Tjänsten bygger på efterfrågestyrd produktion av hållbara härodlade ekologiska microgreens. Vi på Node Farm har alltid kund i fokus och strävar alltid att finna en lösning tillsammans med våra kunder med hänsyn till deras önskemål.
 
  
Kontakt
  
Pär Björnson, par.bjornson@utopia.ventures
 
 
 
 

NODE Farm

 
 

Vertical, hydroponic cultivation in containers

 
 
NODE Farm will produce and sell sustainable locally cultivated micro-greens. They use closed, controlled vertical growing systems in urban environments. This allows them to optimize the growing process and minimize the need for transportation in order to give their customers sustainable, fresh and nutritious micro-greens holding top quality. NODE Farm is an innovative Stockholm-based startup that will provide urban agricultural services for restaurants, hotels, food stores and wholesalers in the area.
 
 
Contact
 
Pär Björnson, par.bjornson@utopia.ventures