Alovivum

Swedish / English
 
 

Alovivum

 
 
Webbplats Alovivum.com
 
 

Alovivum – Aeroponisk odling inomhus

 
  
Alovivum utvecklar innovativa odlingsplattformer som reglerar vatten, näring, temperatur m.m. för en så effektiv och produktiv odling som möjligt. Odlingssystemen används för urban inomhusodling i industrilokaler eller bostadshus.
 
  
Kontakt
  
Henrik Hedlund henrik.hedlund@alovivum.com
 
 
 

Alovivum

 
 
Website Alovivum.com
 
 
 
 

Alovivum – Indoor aeroponic cultivation

 
  
Alovivoum develops innovative growing platforms that regulate water use, nutrition and temperature for a highly effective and productive farming. The growing systems are used for urban indoor farming in industrial buildings or resident houses.
 
  
Contact
  
Henrik Hedlund henrik.hedlund@alovivum.com