ArgoTele

Swedish / English
 
 

ArgoTele

 
 
  
Webbplats Argotele.se
 
  
ArgoTele AB är en industriell fastighetsägare i Högdalen, hyresvärd för Forum Högdalen, ett visningscenter för lokala miljöteknikföretag.
 
  
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Vill undersöka möjlighet till innovativ fastighetsförädling och öka samverkan med miljöteknikföretag.
 
   
Roll i projektet
   
Tillhandhåller lokaler för teknikbädd i Högdalens industriområde.
 
   
Kontakt
   
Helena Appelgren, helena.argo@telia.com
 
 
 

ArgoTele

 
 
Website Argotele.se
 
 
ArgoTele is an industrial real estate owner with a long presence in the industrial district of Högdalen, south of Stockholm.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
ArgoTele wants to investigate the possibilities for innovative real estate development, and increase collaborations with clean technology companies.
 
 
Role in the project
 
To provide properties for the technology test beds in the industrial areas of Högdalen.
 
 
Contact
 
Helena Appelgren, helena.argo@telia.com