Author: Odd Glodeck

Trots att vi fortfarande är kraftigt påverkade av världsläget fortsätter vi arbetet i Landskrona för att vi ska stå redo att köra igång – så fort förutsättningarna är bättre. Under veckan har vi gått igenom lokalerna i Fröfabriken och bland annat sett över elen och skapat ytor för att, på bästa sätt, kunna tvätta de nya vertikala odlingsvagnarna, mellan varje odlingsomgång. Vagnarna beräknas var hos oss i juni.

På bilden: Träff med Serneke på Fröfabriken i Landskrona med Christoffer Göransson,affärsutvecklare och Imran Gulec, fastighetsskötare.

I källaren under Sernekes gamla fröfabrik står nu både odlingsrummen och kylrummet färdiga för inflyttning. Vi kommer inom kort att montera våra horisontella odlingsbord som vi flyttat hit från odlingarna i Högdalen. Målsättningen är att stå helt redo att börja odla så fort det finns möjlighet att påbörja rekryteringsprocessen igen. 

I Helsingborg pågår just nu ett pilotprojekt inom Odlande stadsbasarer – tomatodling med hjälp av näring i vattnet från regnbågslaxodling. Företaget Scandinavian Silver Eel odlar främst ål, med en målsättning att sätta ut ca 70 % av ålen i svenska vatten, så att den med tiden ska kunna ta sig tillbaka till Sargassohavet och föröka sig. Ålen kommer i första hand från England, där den fångas som yngel för att inte fastna i vattenturbiner och annat som hindrar dess naturliga rutt. 

Scandinavian Silver Eel odlar också regnbåge. En restprodukt av fiskodling är dennäring i vattnet som fisken lever i. Nu tas det tillvara och används för bevattningen av Odlande stadsbasarers tomatodling. I dag befinner sig odlingen i ett teststadie där vi utvärderar effektiviteten, samt undersöker möjligheten att skala upp verksamheten. Projektet är ett led i vårt arbete för att skapa en hållbar matproduktion för framtiden.

Givetvis påverkas även vi, i projektet Odlande stadsbasarer, av världsläget. Våra nykonstruerade odlingsbäddar sitter fast i Kina och utrustningen vi väntar på från USA ser ut att dröja länge innan den är på plats. Men det gör inte att verksamheten står stilla. Uppskalningen och ombyggnationerna fortsätter som planerat, så när allt väl anländer står vi redo att köra för fullt. Vår gamla utrustning i Högdalen är nerplockad och tillsammans med övrig befintlig teknik på väg till Landskrona. Där kommer den att monteras och odlingen kommer att startas upp, så fort möjligheten finns. Snart kan vi berätta mer!

En gråmulen tisdag tidigt i mars fick vi möjligheten att presentera projektet Odlande stadsbasarer för Emilia Bjuggren, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd, och ett flertal representanter från några av stadens nämnder och styrelser som arbetar med exploatering och stadsbyggnadsfrågor. Leif Rönngren och Jesper Holmström presenterade sina visioner för projektet och berättade om hur ett nytänkande med fokus på cirkulär ekonomi kan skapa möjligheter och förutsättningar för såväl offentliga som privata och ideella initiativ. Odlande stadsbasarer är en modell för en småskalig industri som skapar nya arbetstillfällen och en hållbar framtid. 

Leif Rönngren är ordförande för Nya Rågsveds Folkets Hus och driver projektet Odlande stadsbasarer. Jesper Holmström är Centre Manager i Högdalen för centrumägaren Citycon.

Är du intresserad av att besöka Odlande stadsbasarer i Högdalen? Hör av dig till leif@nrfh.se

Odlande stadsbasarer växer i vår

Nu skalas innovationsprojektet Odlande stadsbasarer upp – projektet som genom urban odling ska bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det är nu tredje året som projektet får outnyttjade lokaler under mark att blomstra med färska kryddor och sallat. I år är målsättningen en kommersiell och hållbar odling som ger möjlighet att producera fler grödor, större mängder och nå ut till fler kunder.  

”Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. Odlande stadsbasarer visar hur det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden”, säger Leif Rönngren, Nya Rågsveds Folkets Hus, en av initiativtagarna till projektet.

I år hittar du Odlande stadsbasarer i Högdalen, Stockholm och Landskrona. Dessutom pågår ett inriktningsarbete för att etablera projektet på flera platser, bland annat Kista. Odlande stadsbasarer är möjligt tack vare samarbetet mellan städer, föreningar och företag med den gemensamma visionen att skapa nya, gröna arbetsplatser och nya företag med fokus på miljöteknik. Projektet stöds av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation samt ett 20-tal partners.

Vad har bryggeriet Brekeriet med odling av sallat och färska kryddor att göra? Bryggeriet delar källarlokal med Odlande stadsbasarer i Landskrona. Som du säkert vet älskar gröna växter koldioxid. Och gissa vad som bildas i jäsningen när du brygger öl? Istället för att bara samla upp koldioxiden och leda ut den utomhus leds den nu raka vägen in till plantorna. Bra för växterna, bra för miljön. 

Nu är projekteringen i full gång. I nära samarbete med centrumägaren Citycon förvandlar vi återigen garaget under Högdalens Centrum till nya innovativa odlingsrum. I det tredje steget av Odlande Stadsbasarer skalar vi upp och räknar med att ha full produktion av färska kryddor, sallad och kanske till och med svamp redan i mars.

På bilden: Tomas Platek, byggentreprenörLeif Rönngren, Nya Rågsveds Folkets Hus, Sebastian Panzar, Folkets Hus Styrelse, Thomas Wildig, teknikkonsult

Den kanske största fördelen med våra odlingar är närheten till både återförsäljare och slutkonsumenter. Oftast kan vi, som i Högdalen, bara ta vår sallad och våra kryddor i en kasse och bära upp dem till caféet på våningen ovanför. Men ibland får vi frågan om vi kan leverera till någon som inte befinner sig på gångavstånd, och då använder vi oss av ett välbeprövat transportmedel — linje 19. Att ta tunnelbanan är ett strålande, miljövänligt sätt att frakta varor. Och inom kort presenterar vi ytterligare spännande, miljövänliga transportalternativ! #vinnova #odlandestadsbasarer #högdalen #klimatnytta #cleantech

När du tänker på en tallrik med närodlad sallad och färska örtkryddor tänker du nog aldrig på att de skulle kunna komma från källaren till en gammal fröfabrik. Men tack vare Odlande stadsbasarers satsning i Landskrona kommer snart tusentals krukor med färska örter och sallad att finnas tillgängliga för Landskronaborna. Dessutom kommer många av dem som arbetar med oss från olika arbetsmarknadsprojekt. Klimatsmarta, närodlade grönsaker skapar social gemenskap och sammanhang. Dessutom kommer vi att erbjuda unga företag att utveckla och testa den senaste miljötekniken. Det finns många vinnare när man odlar under jord. #vinnova #odlandestadsbasarer #landskrona