2020

En gråmulen tisdag tidigt i mars fick vi möjligheten att presentera projektet Odlande stadsbasarer för Emilia Bjuggren, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd, och ett flertal representanter från några av stadens nämnder och styrelser som arbetar med exploatering och stadsbyggnadsfrågor. Leif Rönngren och Jesper Holmström presenterade sina visioner för projektet och berättade om hur ett nytänkande med fokus på cirkulär ekonomi kan skapa möjligheter och förutsättningar för såväl offentliga som privata och ideella initiativ. Odlande stadsbasarer är en modell för en småskalig industri som skapar nya arbetstillfällen och en hållbar framtid. 

Leif Rönngren är ordförande för Nya Rågsveds Folkets Hus och driver projektet Odlande stadsbasarer. Jesper Holmström är Centre Manager i Högdalen för centrumägaren Citycon.

Är du intresserad av att besöka Odlande stadsbasarer i Högdalen? Hör av dig till leif@nrfh.se

Odlande stadsbasarer växer i vår

Nu skalas innovationsprojektet Odlande stadsbasarer upp – projektet som genom urban odling ska bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det är nu tredje året som projektet får outnyttjade lokaler under mark att blomstra med färska kryddor och sallat. I år är målsättningen en kommersiell och hållbar odling som ger möjlighet att producera fler grödor, större mängder och nå ut till fler kunder.  

”Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. Odlande stadsbasarer visar hur det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden”, säger Leif Rönngren, Nya Rågsveds Folkets Hus, en av initiativtagarna till projektet.

I år hittar du Odlande stadsbasarer i Högdalen, Stockholm och Landskrona. Dessutom pågår ett inriktningsarbete för att etablera projektet på flera platser, bland annat Kista. Odlande stadsbasarer är möjligt tack vare samarbetet mellan städer, föreningar och företag med den gemensamma visionen att skapa nya, gröna arbetsplatser och nya företag med fokus på miljöteknik. Projektet stöds av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation samt ett 20-tal partners.

Vad har bryggeriet Brekeriet med odling av sallat och färska kryddor att göra? Bryggeriet delar källarlokal med Odlande stadsbasarer i Landskrona. Som du säkert vet älskar gröna växter koldioxid. Och gissa vad som bildas i jäsningen när du brygger öl? Istället för att bara samla upp koldioxiden och leda ut den utomhus leds den nu raka vägen in till plantorna. Bra för växterna, bra för miljön. 

Nu är projekteringen i full gång. I nära samarbete med centrumägaren Citycon förvandlar vi återigen garaget under Högdalens Centrum till nya innovativa odlingsrum. I det tredje steget av Odlande Stadsbasarer skalar vi upp och räknar med att ha full produktion av färska kryddor, sallad och kanske till och med svamp redan i mars.

På bilden: Tomas Platek, byggentreprenörLeif Rönngren, Nya Rågsveds Folkets Hus, Sebastian Panzar, Folkets Hus Styrelse, Thomas Wildig, teknikkonsult

Den kanske största fördelen med våra odlingar är närheten till både återförsäljare och slutkonsumenter. Oftast kan vi, som i Högdalen, bara ta vår sallad och våra kryddor i en kasse och bära upp dem till caféet på våningen ovanför. Men ibland får vi frågan om vi kan leverera till någon som inte befinner sig på gångavstånd, och då använder vi oss av ett välbeprövat transportmedel — linje 19. Att ta tunnelbanan är ett strålande, miljövänligt sätt att frakta varor. Och inom kort presenterar vi ytterligare spännande, miljövänliga transportalternativ! #vinnova #odlandestadsbasarer #högdalen #klimatnytta #cleantech

När du tänker på en tallrik med närodlad sallad och färska örtkryddor tänker du nog aldrig på att de skulle kunna komma från källaren till en gammal fröfabrik. Men tack vare Odlande stadsbasarers satsning i Landskrona kommer snart tusentals krukor med färska örter och sallad att finnas tillgängliga för Landskronaborna. Dessutom kommer många av dem som arbetar med oss från olika arbetsmarknadsprojekt. Klimatsmarta, närodlade grönsaker skapar social gemenskap och sammanhang. Dessutom kommer vi att erbjuda unga företag att utveckla och testa den senaste miljötekniken. Det finns många vinnare när man odlar under jord. #vinnova #odlandestadsbasarer #landskrona

När vi inledde projektet Odlande stadsbasarer kunde vi aldrig ana att vi skulle stå här i dag, med den höga ambitionsnivå vi har nu. Odlande stadsbasarer har både slagit rot på platserna där våra projekt är etablerade och växt över alla förväntningar, både vad gäller produktion och möjligheten att erbjuda ett sammanhang för dem som är involverade. Sedan en tid tillbaka har vi planerat och sjösatt vårt tredje steg: nya odlingsplatser med ny, innovativ teknik, fler spännande samarbetspartners och högre målsättningar än någonsin tidigare.

När vi berättar om projektet blir vi själv ibland förvånade över vad vi faktiskt försöker uppnå. Vår målsättning är att skapar en karta, som ska kunna vägleda framtida projekt för en hållbar livsstill. Närodlade grönsaker som inte bara är klimatsmarta, utan skapar ett sammanhang för människorna i närheten av odlingarna, en socialmötesplats, en möjlighet att få in foten i arbetslivet. Och en möjlighet att stresstesta den senaste tekniken för klimatsmart stadsodling. 

Nu växer vi.