Contact

Cultivating city bazaars: sustainable urban cultivation

Project information

Project ID

Vinnovas day-book number: 2017-01205

Utmaningsområde

Vinnova Hållbara attraktiva städer


Styrgrupp

Leif Rönngren,
Nya Rågsveds Folkets Hus
0707 – 56 90 07
leif@nrfh.se

Magnus Dannqvist,
Nya Rågsveds Folkets Hus
0702 – 67 99 83
ekonomi@nrfh.se

Contact us