Indepro

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Indepro

 
  
Webbplats Indepro.se
 
    
InDepro är ett konsultföretag inom internationell affärsutveckling specialiserad på energi och infrastruktur.
 
   
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Expert inom företagsstöd, miljöteknik och innovation med god lokal förankring. Vill få OPI samverkan, kunskap om industriell symbios och samverkan med företag.
 
   
Roll i projektet
   
Biträdande projektledare i Landskrona och Helsingborg och ansvarar för verksamhets- och teknikinnehåll, samt rapporter till koordinatorn.
 
   
Kontakt
   
Håkan Knutsson, styrelseordförande, Hakan.knutsson@indepro.se
 
 
 

Indepro

 
 
Website Indepro.se
 
 
InDepro is a management consulting company providing entrepreneurial support for sustainable growth.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Indepro is expert within business support, environment technology and innovation with local impact. The company wants to gain knowledge of new private- public co-operation model as well as knowledge of industrial symbiosis.
 
 
Role in the project
 
Assistant project leader in Landskrona and Helsingborg, responsible for business and technology content, along with reports to the coordinator.
 
 
Contact
 
Håkan Knutsson, chairman of the board, Hakan.knutsson@indepro.se