Kan regnbågar hjälpa oss att odla tomater?

Kan regnbågar hjälpa oss att odla tomater?

I Helsingborg pågår just nu ett pilotprojekt inom Odlande stadsbasarer – tomatodling med hjälp av näring i vattnet från regnbågslaxodling. Företaget Scandinavian Silver Eel odlar främst ål, med en målsättning att sätta ut ca 70 % av ålen i svenska vatten, så att den med tiden ska kunna ta sig tillbaka till Sargassohavet och föröka sig. Ålen kommer i första hand från England, där den fångas som yngel för att inte fastna i vattenturbiner och annat som hindrar dess naturliga rutt. 

Scandinavian Silver Eel odlar också regnbåge. En restprodukt av fiskodling är dennäring i vattnet som fisken lever i. Nu tas det tillvara och används för bevattningen av Odlande stadsbasarers tomatodling. I dag befinner sig odlingen i ett teststadie där vi utvärderar effektiviteten, samt undersöker möjligheten att skala upp verksamheten. Projektet är ett led i vårt arbete för att skapa en hållbar matproduktion för framtiden.