Läs om oss i Cleantech Högdalens nyhetsbrev

Läs om oss i Cleantech Högdalens nyhetsbrev

Odlande stadsbasarer växer i vår

Nu skalas innovationsprojektet Odlande stadsbasarer upp – projektet som genom urban odling ska bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det är nu tredje året som projektet får outnyttjade lokaler under mark att blomstra med färska kryddor och sallat. I år är målsättningen en kommersiell och hållbar odling som ger möjlighet att producera fler grödor, större mängder och nå ut till fler kunder.  

”Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. Odlande stadsbasarer visar hur det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden”, säger Leif Rönngren, Nya Rågsveds Folkets Hus, en av initiativtagarna till projektet.

I år hittar du Odlande stadsbasarer i Högdalen, Stockholm och Landskrona. Dessutom pågår ett inriktningsarbete för att etablera projektet på flera platser, bland annat Kista. Odlande stadsbasarer är möjligt tack vare samarbetet mellan städer, föreningar och företag med den gemensamma visionen att skapa nya, gröna arbetsplatser och nya företag med fokus på miljöteknik. Projektet stöds av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation samt ett 20-tal partners.