Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Arbetsförmedlingen

 
  
Webbplats Arbetsformedlingen.se
 
 
Arbetsförmedlingen Stockholm, är Sveriges största förmedlare av arbeten. Sammanför arbetsgivare med arbetssökande och finns i hela landet.
 
 
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
 
Vill bidra till utveckling av arbetsmarknadspotential inom gröna näringar.
 
 
Roll i projektet
 
Biträder med arbetskraft, statistik och rådgivning vad gäller nya tjänster inom gröna näringar.
 
 
Kontakt
 
Klaes Eno Jörgen Hallberg, Jorgen.Hallberg@arbetsformedlingen.se
 
 
 

Arbetsförmedlingen

 
  
Website Arbetsformedlingen.se
 
 
Arbetsförmedlingen Stockholm, Sweden’s largest facilitator of labor services, responsible for the public employment service and the implementation of labor market policies. Arbetsförmedlingen brings together employers and job seekers all over the country.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Arbetsförmedlingen wants to contribute to the development of the job market potential within green and sustainable services sector.
 
 
Role in the project
 
To assist with workforce, statistics and counselling for new employments within green services.
 
 
Contact
 
Klaes Eno Jörgen Hallberg, Jörgen.Hallberg@arbetsformedlingen.se