Arvalla

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Arvalla

 
   
Webbplats Arvalla.com
    
   
Arvalla AB är leverantör av digitalisering inom industrin och konsult med erfarenhet av produkt- och affärsutveckling inom vattenrening, energilagring och digitalteknik.
   
Bolaget är medlem i nätverken Cleantech Högdalen, Stockholm Cleantech och Sweheat & Cooling.
   
   
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Vill sprida kunskap om och urban odling i en social kontext med lokal förankring och spridningsmöjligheter på kommunal nivå. Vill utveckla digitala verktyg som förenklar småskalig odling, marknadsföring och försäljning på sociala plattformar.
   
   
Roll i projektet
   
Biträdande projektledare och ansvarar för samordning av och teknikinnehåll i ”Öppen Testbädd” i Högdalen.
   
   
Kontakt
   
Thomas Wildig, CEO, thomas.wildig@gmail.com
   
   
   

Arvalla

   
   
Website Arvalla.com
   
   
Arvalla is a provider of digitalization solutions for industrial production, a consultant with a long experience of product and business development in water purification, energy storage and digital technology. Arvalla is a member of cluster Cleantech Högdalen, together with Stockholm Cleantech and Sweheat & Cooling.
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
    
Arvalla wants to spread knowledge of urban farming in a social context with local anchoring, and create possibilities to spread on a municipal level. Arvalla wants to develop digital tools to simplify small scale urban cultivation, marketing and selling on social platforms.
 
 
Role in the project
Assistant project leader, responsible for the content and coordination of the Open technology test bed in Högdalen.
 
 
Contact
 
Thomas Wildig, CEO, thomas.wildig@gmail.com