Invest Stockholm

Invest Stockholm

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Invest Stockholm

 
 
Webbplatser
 
Investstockhom.com
Cleantechhogdalen.se
 
 
Invest Stockholm Business Region är ett helägt bolag i Stockholms Stad, som främjar och marknadsför Stockholms innovationsföretag inom bland annat hållbar stadsutveckling, IT och miljöteknik.
 
Invest Stockholm arbetar för att attrahera internationella investeringar, talanger och ny teknik till Stockholm.
Bolaget medverkar i flera klusterutvecklingsprojekt bland annat i Söderort/Högdalen. Stockholm arbetar för att bli fossilfritt till 2040.
 
 
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
 
Vi vill stödja teknikinnovation och hållbar utveckling av stadsdelar, stärka Stockholms internationella varumärke inom urban odling, ett nytt, växande teknikområde.
 
 
Roll i projektet
 
Koordinera projektet, testbädden, visningsverksamheten och kommunikationen.
 
 
Kontakt
 
Irena Lundberg, irena.lundberg@stockholm.se
 
 
  

Invest Stockholm

 
 
Websites
 
Investstockhom.com
Cleantechhogdalen.se
 
 
The official investment promotion agency of the City of Stockholm, Invest Stockholm markets the Stockholm region and supports start-ups and innovative technology clusters in the fields of smart, sustainable city development, ICT, clean tech and food tech, among others.
We co-operate with 55 other municipalities to attract international investments, talents and new techologies to the Region of Stockholm. We support ecosystems for innovation and local cluster development projects in Southern Stockholm/Högdalen and Hammarby Sjöstad. The city of Stockholm works towards becoming a fossil free city by 2040.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
We want to support technology innovation and circular and sustainable development of select city districts. The project supports a new model of co-operation and strengthens the international brand of Stockholm in the field of urban farming and foodtech, two new and growing technology sectors.
 
 
Role in the project
 
Invest Stockholm will co-ordinate the project, the technology test beds, the public information centre and communication.
 
 
Contact
 
Irena Lundberg, irena.lundberg@stockholm.se