Nya Rågsveds Folkets Hus

Nya Rågsveds Folkets Hus

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
  

Nya Rågsveds Folkets Hus

 
 
Webbplatser
 
Nyaragsvedsfolketshus.se
Andravarvethogdalen.se
 
 
Nya Rågsveds Folkets Hus är en förening av 23 Folkets Hus föreningar som ägs och förvaltas av det lokala föreningslivet i Rågsved och Vantör. Alla andelsägare är med och påverkar hur huset ska skötas och utvecklas i framtiden.
 
Nya Rågsveds Folkets Hus fungerar som mötesplats för konferens, fest och kultur i en internationellt präglad miljö. Föreningen driver två sociala företag och en bred social verksamhet i stadsdelen.
 
 
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
 
Vi vill få erfarenhet av investeringsprojekt, nya anställda och verksamhetsutveckling. Vill växa som socialt företag i nya hållbara projekt och utvecklas i stadsdelen.
 
 
Roll i projektet
 
Ansvarar för genomförande av odlingspilot 1 i Högdalen, rekryterar personal och stödjer medverkan av sociala företag i Pilot 2 i Helsingborg och Landskrona.
 
 
Kontakt
 
Leif Rönngren, ordförande, leif@nrfh.se
 
 

Nya Rågsveds Folkets Hus

 
  
Websites
 
Nyaragsvedsfolketshus.se
Andravarvethogdalen.se
 
 
Nya Rågsveds Folkets Hus is an association of 23 community centers owned and managed by the civil society organisations in Rågsved and Vantör. All stakeholders contribute to the management and development of the community centers. The center of Nya Rågsved in Högdalen works as a meeting place for conferences, festive and cultural meetings in an international environment.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Nya Rågsveds Folkets Hus wants to gain knowledge of investment projects, new employees and business development and wants to grow as a social company part of the new sustainable development in the city districts of Högdalen and Rågsved.
 
 
Role in the project
 
Responsible for the implementation of the a pilot (Pilot 1) in Högdalen, for the recruitment of personnel and the support to social entrepreneurs in another pilot project in Helsinborg and Landskrona (pilot 2).
 
 
Contact
 
Leif Rönngren, chairman, leif@nrfh.se