Spisa

Swedish / English
 
 

Spisa

 
  
Webbplats Spisa.se
 
 
Spisa Holding AB odlar och marknadsför färska örter och sallater för att kunna erbjuda Europas konsumenter smakrika matupplevelser året runt. Är störst i Europa på färska ekologiska örter i kruka och finns i dag på sju europeiska marknader.
 
 
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
 
Vill få kunskap om småskalig odling, social innovation och ny växthusteknik. Har marknadsandelar i de 3 städerna, anknytning till Högdalen och teknikintresse.
 
 
Roll i projektet
 
Är kunskaps-, teknik- och växtleverantör till odlingsbäddar i Stockholm och Helsingborg.
 
 
Kontakt
 
Ulf Jönsson, ulf.jonsson@swedeponic.be
 
 

Spisa

 
 
Website Spisa.se
 
 
Spisa Holding grows and markets fresh herbs and lettuces to provide Europe’s consumers with tasteful experiences all year around. Spisa is one of Europe’s largest indoor farming companies.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Spisa wants to gain knowledge of small scale cultivation, social innovation and new greenhouse design. Spisa has a market presence in all three cities within the project.
 
 
Role in the project
 
To provide knowledge, education to employees, technology and plants for the test beds in Stockholm and Helsingborg.
 
 
Contact
 
Ulf Jönsson, ulf.jonsson@swedeponic.be