Stockholms stad

Stockholms stad

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Stockholms stad

 
  
Webbplatser
 
Jobbtorg Stockholm
Enheten för extern arbetsgivarsamverkan
 
  
Arbetsmarknadsförvaltning i Stockholms stad, genom Jobbtorg Stockholm/Jobbtorget, erbjuder hjälp med rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot arbetsplatser i näringslivet och i Stockholms stad.  
Enheten för extern arbetsgivarsamverkan samordnar förvaltningens samarbete med näringslivet, genomför utbildningsinsatser i samarbete med stadens vuxenutbildning, och SFI, använder sysselsättningskrav i stadens upphandlingar och bistår arbetsgivare i rekrytering av kompetens.
 
  
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
  
Har verksamhet inom relaterade områden och intresse av arbetsskapande projekt. Vill få ny kunskap om gröna näringar, kontakt med företag, nya arbetsplatser och samverkan.
 
  
Roll i projektet
  
Biträder med rekrytering av personal och spridning av erfarenheter.
 
  
Kontakt
  
Pierre Rouxholt, biträdande enhetschef Jobbstart, pierre.rouxholt@stockholm.se
  
Christiane Brand, Koordinator, christiane.brand@stockholm.se
 
 
 

City of Stockholm

 
 
Websites
 
Jobbtorg Stockholm
Enheten för extern arbetsgivarsamverkan
 
 
The City of Stockholm’s labor department and Jobbtorg Stockholm are the city’s entry door to a number of labor market initiatives. Operations started in January 2008. The six local Jobbtorg Stockholm offices helps Stockholm residents becoming independent of subsidies and self-sufficient. The assignment also includes ensuring that the labor force is well-equipped for existing jobs on the market. It helps with counselling, work training, internships and shorter courses.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Has interest in employment-creating projects. Wants to gain added knowledge of green service work and gain contact with new companies, workplaces and collaborations.
 
 
Role in the project
 
Assist with recruitment of personnel and spreading knowledge.
 
 
Contact
 
Pierre Rouxholt, assistant unit manager, Jobbstart, pierre.rouxholt@stockholm.se
Christiane Brand, coordinator, christiane.brand@stockholm.se