Waren

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Waren

 
   
Webbplats Waren.se
 
   
Waren International gör anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system.   
Wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, produktionssäkerhet, minimalt underhåll och maximal funktion.  
Bolaget är medlem i Cleantech Högdalen, Stockholms Stads Klimatpakt och Klimatpakten Plus och specialiserade branschföreningar.
   
Waren Internation är ramavtalsleverantör till SINFRA, Svensk inköpscentral för infrastruktur, Sveriges enda nationella inköpscentral inom försörjningssektorn.
 
 
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
  
Vill samarbeta med fastighetsbolag, energileverantörer, industrier, teknikföretag och föreningslivet.
 
   
Roll i projektet
 
Teknisk konsult inom fastighet, industri, energi och vatten, biträder i testbädden.
 
   
Kontakt
   
Rafael Ospino, Regionansvarig Södra, rafael.ospino@waren.se
 
 
 

Waren

 
 
Website Waren.se
 
 
Waren International offers customized solutions for active fluid treatment in energy and climate technology systems. The Waren effect is a work model aiming towards reaching maximal energy transfer, production safety, minimal upkeep and maximal function. Waren is a member of the Cleantech Högdalen, the Climate Pact of Stockholm and specialized industrial associations and has a official procuring supplier to SINFRA, Sweden´s national procurement association for all the main infrastructure sectors.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Waren wants to cooperate with real estate companies, energy distributors, technology companies and civil society organisations.
 
 
Role in the project
 
Technology consultant within real estate, industry, energy and water, assisting with the technology test beds.
 
 
Contact
Rafael Ospino, Manager Region South, rafael.ospino@waren.se