Nu gror steg tre av Odlande Stadsbasarer

Nu gror steg tre av Odlande Stadsbasarer

När vi inledde projektet Odlande stadsbasarer kunde vi aldrig ana att vi skulle stå här i dag, med den höga ambitionsnivå vi har nu. Odlande stadsbasarer har både slagit rot på platserna där våra projekt är etablerade och växt över alla förväntningar, både vad gäller produktion och möjligheten att erbjuda ett sammanhang för dem som är involverade. Sedan en tid tillbaka har vi planerat och sjösatt vårt tredje steg: nya odlingsplatser med ny, innovativ teknik, fler spännande samarbetspartners och högre målsättningar än någonsin tidigare.

När vi berättar om projektet blir vi själv ibland förvånade över vad vi faktiskt försöker uppnå. Vår målsättning är att skapar en karta, som ska kunna vägleda framtida projekt för en hållbar livsstill. Närodlade grönsaker som inte bara är klimatsmarta, utan skapar ett sammanhang för människorna i närheten av odlingarna, en socialmötesplats, en möjlighet att få in foten i arbetslivet. Och en möjlighet att stresstesta den senaste tekniken för klimatsmart stadsodling. 

Nu växer vi.