På gång

Odlande stadsbasarer: hållbar arbetsskapande urban odling

Nu skalar vi upp Odlande stadsbasarer

2020 är året då Odlande stadsbasarer skalar upp och lägger mer fokus på försäljning till butiker, restauranger och privatkunder i närområdet. Odlande stadsbasarer är ett samarbete mellan kommunala, ideella och privata intressenter som bland annat Citycon och Spisa. Projektet drivs även med stöd av Vinnova. I projektets förra steg (UDI 2) var målsättningen att bevisa att det är möjligt att bedriva odling av färska kryddor, sallat och svamp i outnyttjade underjordiska utrymmen. I det nuvarande steget (UDI 3) ska vi bevisa att Odlande stadsbasarer även är en kommersiellt gångbar verksamhet. Överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi, men även värden som till exempel fastighetsförädling och anställningsmöjligheter för dem som står utanför arbetsmarknaden. Odlande stadsbasarer visar att det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden.

Utställning och publika besök

Kom på studiebesök studiebesök i projektet Odlande stadsbasarer (OBS!På grund av Corona-viruset tar vi inte emot några besök just nu)

Tid: 60 min, Plats: Högdalens centrum
Högdalen – ett hållbart stadscentrum

Besöket på Odlande stadsbasarer presenterar utvecklingsprojekt och initiativ som drivs i Högdalen och Rågsved i samverkan mellan sociala entreprenörer, kommun och företag. Initiativen främjar cirkulär ekonomi, socialt entreprenörskap och integration.

Du lär dig om hur man startar och driver sociala företag och lokala hållbarhetsprojekt.

Nya Rågsveds Folkets Hus skapar nya arbeten och stödjer lokala föreningar

Nya Rågsveds Folkets Hus ägs av 33 lokala och ideella föreningar i stadsdelen Årsta-Vantör. Folkets Huslokaler fungerar som mötesplatser för konferens, fest och kultur i en internationellt präglad miljö.

Föreningen äger och utvecklar tre sociala företag: Andra varvet, Rågsved Event & Service samt Rågsveds Utveckling som sammanlagt har 25 anställda. Intäkterna från verksamheterna går till nya jobb och stödjer det lokala föreningslivet, bland annat ung kultur och idrott. Sedan 2017 driver Rågsveds Utveckling pilotprojektet Odlande stadsbasarer

För med information om Nya Rågsveds Folkets Hus besök:
http://www.nyaragsvedsfolketshus.se/

Andra Varvet – en plats där många hittar jobb och socialt sammanhang

Andra Varvet – en second hand affär i Högdalen- driver sin verksamhet med ideellt och socialt ansvarstagande som idé. Andra Varvet ägs av Nya Rågsveds Folkets Hus. Överskottet från verksamheten tillfaller oavkortat föreningslivet, framför allt barn & ungdomsverksamhet i stadsdelen Rågsved/Vantör.

Andra Varvet arbetar för att ge långtidsarbetslösa meningsfull sysselsättning och chans att återgå till arbetsmarknaden. Affären och kafeterian skapar en livlig, integrerande stadskärna i Högdalen.

För mer information om Andra Varvet besök:
http://www.andravarvethogdalen.se/

Odlande Stadsbasarer I Högdalen

Under Högdalens centrum i en tidigare oanvänd källarlokal kan du besöka en odling av grönsaker. I ett inbyggt ”rum i rum” med artificiell belysning produceras grönsaker till den lokala kafeterian. Två anställda som är utbildade på grönsakföretaget Spisa, som biträder med kunnande, utsäde och näringsämnen.

Vi presenterar konceptet, tekniken och erfarenheter från piloten. Besökare erbjuds även visning av teknik och odling.

I Stockholm samarbetar Nya Rågsveds Folkets Hus och Citycon, ägare av Högdalens köpcenter. Målet är att genom odling förnya fastigheter och skapa en lokal, cirkulär ekonomi. Pilotodlingen ingår i ”Odlande stadsbasarer” som stöds av Vinnova. I samarbete mellan Stockholm, Helsingborg, fastighetsägare, föreningar och teknikföretag ska nya, gröna arbetsplatser och innovation stödjas. Lokal och klimatsäker stadsodling är en stark internationell trend.

Boka besök i Högdalen: thomas.wildig@gmail.com
Mer information: www.odlandestadsbasarer.se

Odlande stadsbasarer erbjuder företag och boende möjlighet att besöka:

  • Testföretag och utställning i underjorden, Högdalens centrum
  • Miljöprojekt i Högdalen (Stockholms biokol, Återvinningscentral och stadsodling)

Odlande stadsbasarer i Landskrona

I Landskrona arbetar fastighetsföretaget Serneke med innovativ ombyggnation av Fröfabriken för att skapa ett nytt grönt, kreativt och hållbart stadscenter.

Rekrytering av personal

Personal anställs i Stockholm och Landskrona för att driva odlingsbäddarna. Rekrytering av personal sker i samverkan med kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar. Dessa samarbetar med regionala arbetsförmedlingar i rekrytering och etablering av gröna utbildningar. Privata utbildningsföretag och skolor medverkar.

Närmarknader och festivaler

Målet är att lokala caféer och butiker ska kunna köpa in och servera det som produceras, något som t ex Andra Varvet i Högdelen gjorde med framgång under projektets första år. Dessutom arrangeras det så väl i Landskrona som i Högdalen närmarknader och matfestivaler där Odlande stadsbasarer bidrar till utbudet. Nu ska även närproducerad fisk och grönsaker kunna användas och säljas till närbelägna affärer och restauranger.

Projektet utvecklar samarbete med lokala hållbarhetsföretag som kan stödja hållbar distribution och uppbyggnad av en fungerande lokal marknad.

I båda stadsdelarna anordnas flera matfestivaler och marknadsplatser för närproducerade produkter från olika typer av hållbarhetsföretag. Vi samverkar med föreningar och sociala företag.

Från invigningen UDI 2 i Högdalen 2018

Invigningen av Odlande stadsbasarer i Högdalen