Partner

Odlande stadsbasarer: hållbar arbetsskapande urban odling

Odlande Stadsbasarers partners

Sammanlagt deltar 20 partners i projektets konsortium. De representerar klimatkommuner, sociala entreprenörer, arbetsmarknadsmyndigheter, fastighetsägare med intresse för hållbarhetsfrågor, producenter av grönsaker och fisk, samt miljöteknikföretag och innovationsföretag.

Vill du bli partner?

Vill du delta i projektet och ta del av erfarenheterna för egna framtida investeringar eller för att sprida ordet är du varmt välkommen att kontakta: Thomas Wildig070 591 80 09 eller thomas.wildig@gmail.com