Citycon

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
  
 

Citycon

 
 
Webbplatser
  
Citycon.com
Hogdalencentrum.se
 
  
Citycon är Nordens ledande centrumägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum, bland annat Högdalen Centrum.
  
Citycon arbetar aktivt med att skapa ett levande och omtyckt centrum för Högdalenborna genom ett bra utbud av vardagsshopping och service.
 
  
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
  
Citycon ill stödja lokalsamhället och det lokala näringslivet, öka hållbarheten i stadsdelen samt undersöka möjligheter till innovativ fastighetsförädling.
 
  
Roll i projektet
  
Tillhandhåller lokaler och ombesörjer anpassning till odlingsverksamhet.
 
  
Kontakt
  
Anne Ostelius, kommunikationschef, anne.ostelius@citycon.se
 
 
 

Citycon

 
 
Websites
 
Citycon.com
Hogdalencentrum.se
 
 
Citycon is a leading owner, manager and developer of urban shopping centres in the Nordic and Baltic region. Högdalen Centrum is conveniently located near Stockholm, at the heart of a transportation hub with metro station and bus terminal. The shopping centre is focused on grocery trade and service. Large chain stores also have strong pulling power, as do popular local stores.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Citycon wants to support the local commercial and industrial communities and increase the sustainability in the district as well as investigating the possibilities for innovative real estate development.
 
 
Role in the project

To provide premises for the cultivating bazaar and manage its adjustment for cultivation purposes.
 
 
Contact
 
Anne Ostelius, communications manager, anne.ostelius@citycon.se