Serneke

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Serneke

 
  
Webbplats Serneke.se
 
   
Serneke Projektstyrning/Landskrona Fröfabriksutveckling AB. Serneke är ett nytänkande och expansivt entreprenadbolag inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.
Vi är beredda att tänka nytt och utvecklas. Vi gillar att bygga bostäder, men tar också ansvar för att utveckla vårt samhälle och hela områden, för att allt ska bli så bra så möjligt för den som ska bo och leva här.
 
   
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Serneke har tidigare varit delaktiga i ett Vinnovaprojekt i Landskrona, då innovation och hållbarhet är en självklarhet för oss. Att skapa hållbara integrerande stadsdelar genom urban odling är en stark trend som ger en mjukare och vackrare stad och en samverkan mellan miljöer och människor. Vi vill bidra med att skapa ekosystemtjänster som ger en vackrare stadsbild och en avstressande levnadsmiljö.
 
   
Roll i projektet
  
Vi tillhandhåller kunskap, lokaler och testmiljöer i Fröfabriken Creative Space, som är en kollaborativ plattform för nytänkande, konst, mediaproduktion och möten. Här kommer vi också att arbeta med anpassning av Fröfabriken till det framtida odlings- och marknadsprojektet.
 
   
Kontakt
   
Jonas Håkansson, Regionchef, jonas.hakansson@serneke.se
Sean Kelly, Projektledare, Sean.kelly@serneke.se
 
 
 

Serneke

 
 
Website Serneke.se
 
 
Serneke is an innovative and expanding building company operating in construction, civil engineering, project development and property management. Serneke’s participating subsidiary is Serneke Projektstyrning/Landskrona Fröfabriksutveckling AB.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
Has participated earlier in a Vinnova project in Landskrona, and has interest in innovation and sustainability development. Wants to test innovative real estate development and collaboration with the local civil society to develop a new city activity driven district in Landskrona.
 
 
Role in the project
 
Provides knowledge, properties and test environments in Landskrona. Works with the customization of Fröfabriken (previous seed storage house) for future cultivation and local green market projects.
 
 
Contact
 
Jonas Håkansson, Region manager, jonas.hakansson@serneke.se
Sean Kelly, Project manager, Sean.kelly@serneke.se