SweHeat Cooling

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

SweHeat Cooling

 
 
Webbplats Sweheat.com
 
  
SweHeat etablerades 1993 och är en industriförening av cirka 30 företag specialiserade på fjärrvärme och fjärrkyla.
 
  
Därför vill vi vara med i Odlande stadsbasarer
   
Har expertkunskap om energiteknik och innovation. Vill få kunskap om industriell symbios, odlingsteknik och utveckla samverkan med partners.
 
   
Roll i projektet
   
Bidrar till testbädden och teknikinnehåll samt systemteknisk expertis när det gäller energi och resursflöden i Landskrona och Helsingborg projektet.
 
   
Kontakt
   
Kamil Zajaczkowski, Projektledare, kamil.zajaczkowski@sweheat.com
 
 
  

SweHeat Cooling

 
 
Website Sweheat.com
 
 
Established in 1993, SweHeat Cooling is an industry association consisting of about 30 companies specialized in district heating and remote cooling.
 
 
This is why we want to be a part of the cultivating city bazaar project, Odlande stadsbasarer
 
SweHeat Cooling offers expertise in sustainable energy technology and innovation. The company wants to gain knowledge of industrial symbiosis, cultivation technology and develop collaborations with partners.
 
 
Role in the project
 
To provide technology content for the test beds, along with system engineering expertise regarding energy and resource flow in the Landskrona and Helsingborg pilot projects.
 
 
Contact
 
Kamil Zajaczkowski, Project Manager, kamil.zajaczkowski@sweheat.com