Scandinavian Silver Eel firar 32 år av ansvarsfull inomhusfiskodling

Scandinavian Silver Eel firar 32 år av ansvarsfull inomhusfiskodling

Swedish / English

 

I år firar Scandinavian Silver Eel AB (SSE AB) 32 år på marknaden som Sveriges största inomhus recirkulerande fiskodling.

 

Scandinavian Silver Eels odling är, från fångst till konsumtion, certifierad av Sustainable Eel Group (SEG) , som verkar för en snabbare återhämtning av den europeiska ålen. SEG är idag den organisation som ställer världens hårdaste hållbarhetskrav avseende ål.

SEE AB arbetar redan med industriell symbios. All uppvärmning av anläggningen sker med restvärme från Kemira Kemi i Helsingborg. Nu kommer man dessutom att i projektet testa en akvaponisk odling och en jämförande hydroponisk odling av kryddor.

Vi vill minska läckaget av kväve och fosfor genom att använda det i växtodling så vi får ännu bättre vattenkvalitet säger Richard Fordham, VD för SSE AB.

 

 

Efter i genomsnitt 15 år väger ålen ca 1 kg, är mogen att reproducera sig och simmar tillbaka till Sargassohavet. När man räknar om mängden utsatt fisk som getts möjlighet att återvända för reproduktion,  så har SSE AB gett 11 500 ton ål möjlighet att återvända till Sargassohavet. Om fisken lämnats kvar i fångstområdet hade bara 500 ton haft samma chans.

30 procent av företagets produktion säljs för konsumtion. SSE AB finansierar och sätter själva ut yngel som kompensation för den ål som säljs till konsumtion. För varje kilo förädlad produkt som SSE säljer går 0,5–1 Euro till den certifierande organisationen SEG.

 

Mer information

Richard Fordham, VD, richard@silvereel.se

 

 

 

 

 

This content is not available in English.