Techbase

Swedish / English
 
 

Techbase

 
 
Techbase, baserat i Gdansk, Polen, var en av de första tillverkarna somredan för tio år sedan implementerade Linux Distribution för industriell automation. Bolagets NPE X500 smart controller används nu även inom Internet of Things och stöds av företagets molnbaserade iMod, iModCloud och iModWizard Software-as-a-Service-program (SaaS). IMod-programvaran möjliggör applikationer inom automatisering, intelligenta byggnader, samt övervakning och kontroll av kraftverk, GSM-basstationer och vindkraftverk. Techbase:s controllers är modulbaserade och anpassningsbara och utvecklas baserat på projektets specifika krav.
 
 

Techbase

 
 
Based in Gdansk, Poland, Techbase was one of the first manufacturers to implement Linux Distributions for industrial automation ten years ago. Its NPE X500 smart controller is now also used in the Internet of Things field and supported by the company’s cloud-based iMod, iModCloud, and iModWizard Software-as-a-Service (SaaS) applications. The iMod software enables applications in automation, intelligent buildings, as well as the monitoring and control of power stations, GSM base stations, and wind farms among others. Techbase’s controllers are modular customizable based on the project’s specific requirements.