Gaia

Odlande stadsbasarer

Swedish / English
 
 

Gaia

 
 
Webbplats Getgaia.com
 
  
Gaia Grow System™ gör det möjligt för stadsbor att anlägga sin egen köksträdgård utan att använda jord. Gaia är ett modulärt odlingssystem som går att använda på bordet hemma, på balkongen eller i kommersiella växthus i stadens centrum.
 
 
Kontakt
 
Hasse Göth, hasse@getgaia.com
 
 
 

Gaia

 
 
Website Getgaia.com
 
 
Gaia Grow System™ makes it possible for city residents to create their own kitchen garden without the use of soil. Gaia is a modular growing system that can be used at the table at home, on the balcony or in commercial greenhouses in the city center.
 
 
Contact
 
Hasse Göth, hasse@getgaia.com