Tomatodling hos Scandinavian SilverEel

Tomatodling hos Scandinavian SilverEel

Tomaterna växer för fullt, gödslade av Fjällröding.
På bilden ser ni Nils Olsson och Refat Zaid som stolt visar upp resultatet.