Urban Oasis

Urban Oasis

Swedish / English
 
 

Urban Oasis

 
 
Webbplats Urbanoasis.life
 
 
Urban oasis, urbana grönsaksodlare som hittar oanvända utrymmen i under jord och bygger upp hyroponiska farmer för att odla energieffektivt.
 
 
Kontakt
 
Albert Payaro, albert.payaro@urbanoasis.life
 
 
 

Urban Oasis

 
 
Website Urbanoasis.life
 
 
Urban oasis turns empty urban spaces into indoor farms and produces fresh, sustainable and nutritious food for local customers and partners.
 
 
Contact
 
Albert Payaro, albert.payaro@urbanoasis.life