Om projektet

Odlande stadsbasarer: hållbar arbetsskapande urban odling

Odlande stadsbasarer för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling

Odlande stadsbasarer driver innovation för hållbar stadsutveckling i Landskrona och Stockholm.

Odlande stadsbasarer är ett innovationsprojekt vars målsättning är att genom urban odling bygga en småskalig, hållbar industri som skapar nya arbetstillfällen och möjlighet att nå ut för nystartade företag fokuserade på innovativ miljöteknik. Projektet drivs av Nya Rågsveds Folkets Hus, i samarbete med såväl kommunala som privata intressenter och med stöd av Vinnova. 

I outnyttjade underjordiska utrymmen skapas odlingar för färska kryddor, sallat och svamp, överskottet från försäljningen återinvesteras i sociala verksamheter och skapar en lokal, cirkulär ekonomi. Odlande stadsbasarer visar hur det är möjligt att kombinera teknik och socialt engagemang för att skapa en hållbar framtid för storstaden. 


Frågor och svar

Vilken global trend ligger bakom projektidén?

 Bakom idén ligger en global trend att bedriva stadsnära, klimatsäker odling i vakanta fastigheter och skapa mer levande och hållbara stadsdelar.

Vilka är de behov som ska lösas?

 • Brist på arbetsplatser för lågutbildade arbetslösa
 • Vakanta fastigheter med outnyttjade resurser som energi, vatten och avfall
 • Behov av klimatmässig förnyelse och integration av ytterstadsområden

Vad är det innovativa med projektet?

 • Ett unikt konsortiesamarbete för kommuner, sociala företag, fastighetsägare, arbetsmarknadsmyndigheter, livsmedelsproducenter och teknikföretag
 • Innovativ teknik används och främjas i öppna testbäddar

Vilka är de tre viktigaste initiativen nationellt och internationellt

I Sverige

 • Vinnovaprojekt Stadsbruket i Göteborg och Malmö
 • Fastighetsutvecklingsprojekt hos Vasakronan,  AMFastigheter med flera

I världen

 • Odling och företagskuvös The Plant i Chicago
 • Takväxthus Godham City (NY)
 • Stadsodling i övergiven fabrik i Nederländerna
 • Stadsodlingsprojekt på fastigheter Japan

Vilken långsiktig nytta skapar projektet?

 • Nya arbetsplatser och företag etableras
 • Fastighetsägare kan på et innovativt sätt förädla och klimatanpassa äldre bestånd
 • Restenergi och dagvatten i fastigheter används