Om projektet

Odlande stadsbasarer: hållbar arbetsskapande urban odling

Odlande stadsbasarer för en hållbar, arbetsskapande stadsutveckling

Odlande stadsbasarer

Odlande stadsbasarer driver innovation för hållbar stadsutveckling i Helsingborg, Landskrona och Stockholm.

Det unika samarbetet har utvecklats av ett konsortium av städer, föreningar, akademi och företag med ambitionen att ge nya, gröna arbetsplatser och växande företag. Visionen handlar om hållbara och integrerande stadsdelar genom urban odling, vilken är en stark trend i väldens storstäder.


Pilotprojekt i Helsingborg, Landskrona och Stockholm

Under hösten 2017 byggs grönsaksodlingar upp av Helsingborgföretaget Scandinavian Silver Eel och hos Helsingborgs bryggeri.

En annan odlingspilot etableras av Nya Rågsveds Folkets Hus i Citycons centrumfastighet i Högdalen i Stockholm. I Landskrona arbetar Serneke för en innovativ omvandling av Fröfabriken och den närliggande stadsdelen.

Spännande testbäddar erbjuds till unga innovationsföretag som har lösningar för odling, gröna väggar och fastighetsförnyelse.

Under 2018 ska projektet Odlande stadsbasarer växa och skapa nya arbetsplatser för personer långt från arbetsmarknaden.

Spännande showroom kommer att finnas för kunder, elever och boende med start under fjärde kvartalet 2017 då de båda pilotanläggningarna finns på plats.

Den odlande stadsbasaren mitt i storstaden ska inspirera och stödja utvecklingen av lokala marknader för närproducerade livsmedel och tjänster. Den ska förse klimatdrivna fastighetsägare med bra investeringsmodeller. I fokus finns stadens framtida produktion, hållbarhet och industrisymbios som beforskas av KTH och SLU.

Projektet stöds av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation samt 20 partners.


Frågor och svar

Vilken global trend ligger bakom projektidén?

 Bakom idén ligger en global trend att bedriva stadsnära, klimatsäker odling i vakanta fastigheter och skapa mer levande och hållbara stadsdelar.

Vilka är de behov som ska lösas?

 • Brist på arbetsplatser för lågutbildade arbetslösa
 • Vakanta fastigheter med outnyttjade resurser som energi, vatten och avfall
 • Behov av klimatmässig förnyelse och integration av ytterstadsområden

Vad är det innovativa med projektet?

 • Ett unikt konsortiesamarbete för kommuner, sociala företag, fastighetsägare, arbetsmarknadsmyndigheter, livsmedelsproducenter och teknikföretag
 • Innovativ teknik används och främjas i öppna testbäddar

Vilka är de tre viktigaste initiativen nationellt och internationellt

I Sverige

 • Vinnovaprojekt Stadsbruket i Göteborg och Malmö
 • Fastighetsutvecklingsprojekt hos Vasakronan,  AMFastigheter med flera

I världen

 • Odling och företagskuvös The Plant i Chicago
 • Takväxthus Godham City (NY)
 • Stadsodling i övergiven fabrik i Nederländerna
 • Stadsodlingsprojekt på fastigheter Japan

Vilken långsiktig nytta skapar projektet?

 • Nya arbetsplatser och företag etableras
 • Fastighetsägare kan på et innovativt sätt förädla och klimatanpassa äldre bestånd
 • Restenergi och dagvatten i fastigheter används